gezondheid
Veiligheid, hygiëne en Eerste hulp

De scholen van het GO! willen een veilige, aangename en gezonde omgeving zijn. Veilige en nette gebouwen nodigen leerlingen uit om bewust te leren omgaan met hygiëne en risico’s. In overleg met de omgeving werkt het schoolteam ook aan een veilige situatie rondom en op weg naar de school.
Scholengroep
Instelling
Vestiging
Vink hier aan indien de vestiging niet van toepassing is

Gegevens van uw school
Gelieve deze gegevens indien nodig aan te vullen of te verbeteren
Naam
Straat en huisnummer
Postnummer en plaats
Voornaam directeur
Familienaam directeur

Uw gegevens
Voornaam
Familienaam
Functie
E-mailadres

Kies hieronder de doelstelling(en) waaraan u dit schooljaar zult werken en de doelstelling(en) waaraan u volgend jaar wilt werken
Veiligheid, hygiëne en Eerste hulp 
i
Voeding en dranken 
i


Beweging 
i
Middelengebruik 
iPersoonlijkheidsontwikkeling 
i

Stress en emoties 
iSociale relaties 
i


Relationele en seksuele vorming 
iWelke acties plant de school om deze doelstellingen te bereiken?